Ik heb het coronavirus gehad

Er zijn veel vragen rondom het corona-virus. Op sommige vragen weten het ondertussen het antwoord, op veel andere nog niet.
Er komt dagelijks nieuwe informatie bij. Daarom zal de informatie in dit gedeelte ook vaak veranderen omdat deze aangepast wordt aan de huidige kennis over het virus en de gevolgen ervan voor patiënten die het virus hebben gehad.

We proberen iedereen die het virus heeft gehad zo veel mogelijk informatie te geven, dus voor zowel mensen die in het ziekenhuis (eventueel op de IC) gelegen hebben en voor patiënten die het virus thuis door hebben gemaakt.

Wat is het coronavirus / COVID-19?

Coronavirus en COVID-19 zijn de twee meest voorkomende namen waarmee hetzelfde virus bedoeld wordt. COVID-19 staat voor coronavirus disease 2019.

De incubatietijd bij dit nieuwe coronavirus varieert van 2 tot 12 dagen.

Het virus wordt overgedragen van mens op mens via kleine druppeltjes/aerosolen uit neus, keel of longen. Deze druppeltjes worden voornamelijk verspreid door te hoesten of niezen.
Er wordt ook vanuit gegaan dat overdracht indirect kan plaats vinden door bijvoorbeeld de deurklink.

Hoe staat het er voor op dit moment?

Op 29-4-2020 is het aantal positief getest patiënten voor het coronavirus 38.802.
Het werkelijke aantal besmettingen met het coronavirus zal hoger liggen omdat niet iedereen met een mogelijke besmetting getest wordt. Het totaal aantal ziekenhuisopnames ligt op 10.685 en we hebben als land helaas al 4711 overleden patiënten moeten betreuren. (dit getal zal in werkelijk waarschijnlijk hoger liggen, omdat niet iedereen die het coronavirus heeft getest wordt)

Het grootste deel van de patienten die opgenomen worden in het ziekenhuis is 70 jaar of ouder. Ongeveer een kwart van de patienten die op worden genomen in het ziekenhuis komt op de intensive care terecht.
Bij veel van de patienten die op de IC gelegen hebben ontstaan fysieke problemen, cognitieve problemen en/of psychologische problemen.

Er zijn op dit moment op landelijk niveau een aantal maatregelen van kracht om de verspreiding van het virus tegen te gaan, deze vind je hier.

Symptomen

De symptomen die patienten ervaren zijn:

 • Neusverkoudheid
 • Loopneus
 • Niezen
 • Keelpijn
 • Lichte hoest
 • Koorts
 • Benauwdheid

In sommige gevallen zijn de klachten dus zo erg dat de patiënt beademd moet worden omdat de ademhaling tekort schiet. Dit gebeurd in zijn algemeenheid op de intensive care van een ziekenhuis. Hier wordt de patient tijdens de beademing kunstmatig in slaap gehouden. Gemiddeld duurt de beademing op de IC vrij lang, namelijk 2 tot 3 weken.
Een patient kan veel klachten overhouden na opname op een IC. De mate waarin patienten klachten kunnen overhouden hangen bijvoorbeeld af van de duur het verblijf, beademingsduur en eventueel ander aanwezige aandoeningen.
De klachten, die fysiek, mentaal of cognitief van aard kunnen zijn, worden het Post Intensive Care Syndroom genoemd (afgekort PICS).

Cognitief, problemen met:

 • Denken
 • Organiseren
 • Concentreren
 • Het geheugen

Psychisch:

 • Angst, na een opname op de IC kunnen stress, spanning en bange gevoelens aan blijven houden.
 • Depressie, sommige patiënten blijven last houden van stemmingswisselingen
 • PTSS, sommige patiënten ervaren flash backs en heftige schrikreacties.

Fysiek (in het geval bij een opname op de IC door het coronavirus):

 • Verminderd uithoudingsvermogen
 • Spierzwakte
 • Slechtere longfunctie
 • Stijfheid
 • Gewrichtspijn
 • Vermoeidheid

Ook patiënten die niet opgenomen zijn geweest kunnen veel klachten ervaren. Ook voor hen geldt, weliswaar vaak in iets minder mate, bovenstaand klachtenpatroon.

De fysiotherapeutisch behandeling richt zich vooral op het fysieke en voor een deel op het cognitieve stuk van de revalidatie.
De fysieke revalidatie bestaat grofweg uit twee delen, namelijk; het verbeteren van de longfunctie en het verbeteren van lichamelijk functioneren.           

 • Longfunctie; bij het verbeteren van de longfunctie kun je denk aan het verhogen van    ademkracht, verminderen van en/of omgang met benauwdheid.
 • Lichamelijk functioneren; opbouwen van de spierkracht, verbeteren uithoudingsvermogen, actief beweegpatroon.

Heb je hulp nodig bij het herstellen na het coronavirus? Of heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

Heb je een vraag over deze aandoening? Stel deze dan gerust. Fysiotherapeuten van mijnfysiothuis.nl geven (gratis) antwoord op uw vraag.

PS. Wij houden ook niet van SPAM, jouw gegevens worden alleen gebruikt voor onze dienstverlening. Voor meer informatie, bekijk onze Privacyverklaring.